Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatnościPolityka Prywatności

Polityka Prywatności

ABRAMS Mirosław Bagiński z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej

1. Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu danych osobowych Użytkowników Serwisu oraz zasady przechowywania danych i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies stosowanych przez Serwis.

2. Definicje:

a) Administrator – Mirosław Bagiński

b) Użytkownik – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, osoba fizyczna, lub inny podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem Serwiu i przepisami prawa mogą być świadczone usługi przez Serwis;

c) Urządzenie - elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu;

d) Serwis – główna strona internetowa oraz wszystkie podstrony w domenie abrams.sklep.pl

e) Cookies – dane informatyczne, a w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych), (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zmianami) Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania lub aktualizowania. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych art. 23 ust.1 pkt. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Z chwilą zakładania konta w Serwisie użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia założenie konta w Serwisie, a w konsekwencji uniemożliwia korzystanie z Serwisu.

4. Administrator z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, nie sprzedaje, nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych bądź adresowych Użytkowników, bez ich wyraźniej zgody udzielonej w formie pisemnej bądź za pomocą poczty elektronicznej.

5. Administrator jest uprawniony do udostępniania danych osobowych Użytkowników w celach marketingowych i reklamowych. Administrator udostępnia dane osobowe Użytkowników właścicielowi serwisu abrams.sklep.pl Poza powyższymi przypadkami Administrator będzie zobligowany udostępnić dane osobowe Użytkowników na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu prawnego.

6. Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych danych osobowych Użytkowników są chronione poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.

7. Administrator stosuje pliki Cookies. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

a) Cookies sesyjne, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do chwili zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;

b) Cookies trwałe, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

8. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

9. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia, co może jednak powodować ograniczenia w funkcjonowaniu Serwisu. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

10. Administrator wykorzystuje Cookies w następujących celach:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,

b) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,

c) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

11. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika.

12. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

13. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

14. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 11.01.2016.

15. W przypadku zmiany treści niniejszego dokumentu Użytkownik otrzyma o tym informację wysłaną na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. W przypadku nie zgłoszenia przez Użytkownika w terminie 7 (siedmiu) dni żądania usunięcia konta Użytkownika przyjmuje się, iż Użytkownik akceptuje zmiany w dokumencie.